SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Radio: SBS Chill

Kategorier: Nyheder og politik

Lyt til den sidste episode:

ናይ ሎሚ ሓሙስ 08 ታሕሳስ 2022 ምሉእ ትሕዝቶ እዞም ምዝስዕቡ ትሕዝቶታት ሒዙ ቀሪቩ ኣሎ፡ ካብ ጸብጻብ ልኡኽና፥ ዕጡቓት ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ዝዋግኡሉ ዘለዉ ከባቢታት ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። መስመር ኤሌክትሪክ ከተማ መቐለ ምስ ናይ ፌደራል ተራኺቡ። መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 21 ዓመታት ዓመታት ኣሲሩ ዝሰወሮም ጋዜጠኛታት ተዘኪሮም። ቃለ መሕትት፥ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋን ጥንቃቐን፡ ኣስራሕቲ፡ ካብ ሓደጋ ንምክልካል ንሰራሕተኛታት ዝህብዎ ዋሕስን ኣሰራርሓን ምስኡ ዝተሓሓዙን ሕቶታት ምስ በዓል ሞያ ኣቶ መኮንን ተስፋይ ኣለና፡ ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ክቐርብ እዩ ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ከይተቐጻዕካ: ምጉሓፍ ደረቕ ጓሓፍ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘን ካልእ ትሕዝቶታትውን ቀሪብና ኣለና ጽሟቕ ጸወታታት ፊፋ ዋንጫ ዓለም ኢብራሂም ዓሊ ከቕርበልና እዩ።

Tidligere episoder

 • 4236 - ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ፖድካስት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (08 ታሕሳስ 2022) 
  Thu, 08 Dec 2022
 • 4235 - ዕጡቓት ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ዝዋግኡሉ ዘለዉ ከባቢታት ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። (ጸብጻብ) 
  Thu, 08 Dec 2022
 • 4234 - ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ብኸመይ ይሕሎ፧ ሓደጋ ከየጋጥም፡ ምስዘጋጥም ዝውሰድ ስጉምቲን። ዝርርብ ምስ በዓል ሞያ መኮንን ተስፋይ 
  Thu, 08 Dec 2022
 • 4233 - ዓወት ሞሮኮ ዓወት ኣፍሪቃን ዓወት ኣዕራብን፣ መጻኢ ዕድል ሮናልዶ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወ ውጽኢት ፖርቱጋል 
  Wed, 07 Dec 2022
 • 4232 - ከይተቐጻዕካ: ምጉሓፍ ደረቕ ጓሓፍ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 
  Wed, 07 Dec 2022
Vis flere episoder

Flere danske %(nyheder og politik)spodcasts

More internationale nyheder og politik podcasts

Andre SBS Chill-podcasts

Vælg podcast kategori