ૐ Inter Galactic Space ૐ Psy Trance ♫

ૐ Inter Galactic Space ૐ Psy Trance ♫

Alex Slime

Psy Trance ^ Progressive Psy Trance

Kategorier: Musik

Lyt til den sidste episode:

Boom Shankar PSY People ૐ Follow me on: ✔️ Official page © http://www.djslime.ru Facebook ૐ https://www.facebook.com/AlexSlime 📸 Instagram ૐ https://www.instagram.com/dj_alex_slime YouTube ૐ https://www.youtube.com/c/AlexSlime?sub_confirmation=1 VK ૐ https://vk.com/djalexslime Boosty ૐ https://boosty.to/alexslime Музыкально - оздоровительный фестиваль IntoTheBus Только представь: горное ущелье и загадочный лес, жаркий август и холодное озеро, прозрачный воздух и звездное небо, звуки музыки и… внезапно – таинственный автобус. Большая встреча друзей, в душевном и красивейшем месте силы Юга России состоится в пятый "Юбилейный" раз в 2021 году, в окрестностях Кисловодска. Путешественники, любители необычной этнической музыки, ценители природы, здорового отдыха и диких условий на 5 дней поднимутся в одно из самых живописных ущелий Кавказских Минеральных Вод - Березовское, где их будет ждать затерянный автобус, нетронутая природа, горная река, жаркий август, озеро, водопад, минеральный источник, звездное небо и конечно, - музыка! Никто не знает, когда и при каких обстоятельствах автобус оказался на дне каньона. Но местные говорят, что каждый год он на несколько дней оживает: расцветает красками летней ночи и начинает источать музыкальные вибрации особого порядка. Верить ли странному преданию? Ответить на это можешь только ты. Поехали! -------------------------------------------------------------------- 💝 Donate$ https://donate.stream/ya410011298739252 💝 Donate$ PayPal https://paypal.me/djalexslime -------------------------------------------------------------------- 👕 IGS Merch: https://igs.myprintbar.ru ૐ STREAM ♫ https://www.mixcloud.com/alexslime/select/ https://www.twitch.tv/dj_alex_slime https://dlive.tv?ref=alexslime https://wasd.tv/alexslime https://trovo.live/DjSlime?adtag=user.DjSlime.clip ૐ Download and Play Track: SoundCloud https://soundcloud.com/user1473321/tracks Beatport ♫ https://www.beatport.com/artist/alex-slime/889018 Deezer ♫ https://www.deezer.com/ru/artist/93386152 Spotify ♫ https://open.spotify.com/artist/6jze2OlGvtkSqnWAZS0dUd VK music ♫ https://m.vk.com/artist/alexslime Apple Music ♫ https://music.apple.com/ru/artist/alex-slime/1509093023 Google Play ♫ https://play.google.com/store/music/artist/Alex_Slime?id=Arsfycba7c6ctdfbahog7llct5i&hl=ru Yandex Music ♫ https://music.yandex.ru/artist/9151727 Amazon ♫ https://music.amazon.com/artists/B087ZPZ5XR ♫ Podcast ૐ https://www.mixcloud.com/alexslime/ https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%E0%AB%90-inter-galactic-space-%E0%AB%90-psy-trance/id1527556532 https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9oZWFydGhpcy5hdC9lZWVlZWVlLWVlZWVlZWVlZS1jeC9wb2RjYXN0Lw https://www.deezer.com/ru/show/1633232

Tidligere episoder

 • 20 - ૐ PSY Trance ૐ Alex Slime #Into The Bus# August 2021 #20 
  Mon, 16 Aug 2021
 • 19 - ૐ PSY Trance ૐ Alex Slime #TOP July 2021 #19 
  Wed, 11 Aug 2021
 • 18 - ૐ PSY Trance ૐ Alex Slime Biomech Fest July 2021 #18 
  Mon, 19 Jul 2021
 • 17 - ૐ PSY Trance ૐ Alex Slime TOP June 2021 #17 
  Tue, 13 Jul 2021
 • 16 - ૐ PSY Trance ૐ Alex Slime TOP May 2021 #16 
  Sun, 13 Jun 2021
Vis flere episoder

Flere danske musikpodcasts

More internationale musik podcasts

Vælg podcast kategori